Przedstawienia słowno-muzyczne z okazji Święta Niepodległości


Młodzież II LO świętowała rocznice - narodową i regionalną


Już po raz 7. młodzież z II LO w Mikołowie pod kierunkiem pana Marka Maculaka przygotowała obchody święta niepodległości - montaż słowno- muzyczny, który wystawiono w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie 27 listopada 2012 z udziałem władz oświatowych Powiatu Mikołowskiego. Występujący przedstawili okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Śląska w tym okresie (powstania śląskie, plebiscyt) ze względu na przypadającą w tym roku 90. rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W spektaklu pojawiła się, zagrana przez uczniów, wielopokoleniowa śląska rodzina, która gwarą opowiadała o swoich przeżyciach w tamtych czasach, o podziałach polsko- niemieckich przebiegających niejednokrotnie wewnątrz rodzin, o trudnych wyborach związanych z podjęciem decyzji w plebiscycie. Ponadto w spektaklu wystąpił chór młodzieżowy, który śpiewał piosenki z repertuaru kabaretów literackich z okresu międzywojnia oraz śląskie piosenki ludowe; utwory muzyczne stanowiły ilustrację dla treści przekazywanych w komentarzach słownych. Wystawienie montażu słowno - muzycznego wpisuje się w działania podejmowane przez społeczność naszej szkoły w związku z udziałem w międzynarodowym projekcie w ramach Comenius Regio 2012-2014 "NASZE DZIEDZICTWO: uczenie się od społeczności na rzecz wszechstronności".


Zdjęcia"Życie to jest teatr"


W 2011 roku na terenie naszego liceum wystawiliśmy przedstawienia słowno-muzyczne pt. "Życie to jest teatr", odnoszące się do życia artystycznego Polaków w czasie II Rzeczpospolitej oraz w czasach międzywojennych w nawiązaniu do tragedii powojennej Polski w obliczu odzyskania niepodległości i jej ponownej utraty w 1939 roku. Oprócz przedstawienia historii z okresu odzyskania niepodległości tym razem postanowiłem nawiązać do kształtowania się polskiej kultury, sztuki, historii wielkich artystów, takich jak Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo czy Jan Kiepura, którzy swoją postawą, zaangażowaniem i ciężką pracą próbowali w tych trudnych czasach tworzyć polską kulturę tak, aby wraz z początkiem nowego państwa, jakim była II Rzeczpospolita w dobie odzyskania niepodległości, rozpocząć również nowy rozdział w dziedzinie kultury tego nowego europejskiego państwa. Uczennice wcielały się w poszczególne postaci polskiego kabaretu, przedstawiając historię tych wielkich Polaków doby dwudziestolecia międzywojennego, opowiadając ich losy, drogę do kariery estradowej. Zilustrowaliśmy ich postawy wobec nagłego upadku Polski w 1939 roku i w czasach wojny.


Zdjęcia"Żołnierze Tej, która nie zginęła" 2010


W 2010 roku na sali gimnastycznej II LO w Mikołowie wystawiliśmy z klasą 3a przedstawienie słowno-muzyczne pt. "Żołnierze Tej, która nie zginęła", upamiętniające walkę o niepodległość oraz odzyskanie niepodległości osób spokrewnionych z uczniami naszego liceum. Przedstawienie powiązaliśmy z prawdziwymi historiami dziadków lub wujków młodzieży uczącej się w naszej szkole. Uczniowie prezentowali losy swoich krewnych, opowiadając np. historię dziadka, który przeżył holokaust, będąc więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz - Birkenau, historię wujka, który walczył u boku gen. W. Andersa, lub historię zwykłej kobiety, matki czworga dzieci, babci jednej z uczennic, której mąż wyruszył na wojnę i powrócił z niej dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia 1945 roku, w chwili, kiedy cała rodzina była przekonana, że dawno już zginął gdzieś na terenie ZSRR. Losy poszczególnych postaci przedstawiali oczywiście uczniowie. Pokazywali oni zdjęcia, listy, czasami zachowane stare dokumenty, opowiadali legendy rodzinne, które do dnia dzisiejszego krążą o tych cichych bohaterach walki o polskość. Celem takiego przedstawienia historii miało być pokazanie losów zwykłych ludzi, tutaj znanych z imienia i nazwiska, którzy byli świadkami tego jakże ciężkiego okresu kształtowania się polskiej tożsamości narodowej.

ZdjęciaWielkie rocznice 2009


Na deskach Domu Kultury w Mikołowie wystawiliśmy przedstawienie pt. "Wielkie rocznice". Była to opowieść o dramatach i zawiłościach historii państwa polskiego w dobie rocznic najważniejszych wydarzeń naszych dziejów. Po pierwsze nawiązaliśmy do odzyskania przez Polskę niepodległości z 1918 roku i choć nie pełna to rocznica, to właśnie od tego wydarzenia z przed 91 lat rozpoczęliśmy naszą podróż przez historię najnowszą Polski w XX wieku. Pojawiły się na scenie motywy śląskie, związane z pełną, bo 90 rocznicą wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Pięknie ubrane w stroje regionalne dziewczyny Mirela i Halina odśpiewały szlagier "Gdybym to ja miała, skrzydełka jak gąska", Mikołaj Szafaniec przygrywał im do taktu na akordeonie, co wprowadziło nas wszystkich w klimat czasów dawnego Śląska. Oczywiście szybko przemknęliśmy przez beztroskie lata XX - lecia międzywojennego, dochodząc do 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, tragedii człowieczeństwa, która pochłonęła tak wiele milionów niewinnych ludzi, którzy często na frontach wojennych walczyli dla chorych idei ludzi żądnych władzy i spełniania swoich ambicji, aż trudno uwierzyć, że to mogło się dziać tak niedawno. Kolejną rocznicą było 65 lat od wybuchu powstania warszawskiego, które dla nas Polaków ma tak wielkie znaczenie w historii naszej walki o niepodległość i suwerenność. Powstanie, które niestety zakończyło się klęską, choć dla każdego młodego człowieka powinno być ono do dnia dzisiejszego przykładem heroizmu i walki o honor - walki o język ojczysty i prawo nazywania siebie Polakiem. Rok 2009 był również okazją do nawiązania do 30. rocznicy wydarzeń związanych z 1979 rokiem, czyli strajkami robotników oraz pierwszą wizytą papieża Polaka, Jana Pawła II w Polsce. Padły wtedy słynne, prorocze słowa wypowiedziane w czasie mszy w Warszawie, w których wzywał on ducha świętego o zstąpienie i odnowienie oblicza Polski. Nie zabrakło również 20 rocznicy obrad "okrągłego stołu" i przemian, jakie za sobą te rozmowy niosły dla nas wszystkich, którzy dzisiaj możemy się cieszyć demokracją i wolnością. Przypomnieliśmy również 10 lat od wstąpienia państwa polskiego do struktur wojskowego sojuszu militarnego, czyli NATO. Na koniec naszego przedstawienia wystąpiły dzieci z zaprzyjaźnionego z naszym liceum przedszkola im. "Jasia i Małgosi" w Mikołowie. Przedszkolaki odśpiewały piosenki i zatańczyły "kujawiaka", co oczywiście wywołało uśmiech na twarzach wszystkich zaproszonych gości. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Zdjęcia