Luty 2020
Szkoła
»Kontakt
2 - 6 lutego (niedziela - czwartek)
Wyjazd na warsztaty językowe do Londynu - uczniowie różnych klas.


5 lutego (środa)
Pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzona przez przedstawicieli Policji Powiatowej w Mikołowie - uczniowie klas 2bc i 3bc. 6 lutego (czwartek)
Powiatowe zawody w piłce koszykowej dziewcząt.

10 lutego (poniedziałek)
Podpisanie umowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.

12 lutego (środa)
Wyjazd na narty - uczniowie różnych klas.

13 lutego (czwartek)
16.00 - Zebranie Rady Szkoły.

14 lutego (piątek)
Szkolny quiz walentynkowy.
Walentynkowy turniej par siatkarskich.
Walentynkowy turniej szachowy.
Walentynki w bibliotece, czyli randka w ciemno z książką.
Udział w warsztatach językowych z języka angielskiego - uczniowie różnych klas.

19 lutego (środa)
Spotkanie z panią Agnieszką Lasoń skrzypaczką i założycielką szkoły "Arkaya joga"
w ramach projektu "Slow-Eko" - uczniowie różnych klas.
Wystawka szkolna z okazji Dnia Języka Ojczystego.

20 i 27 lutego (czwartek)
Wykłady przygotowujące do półfinału Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

20 lutego (czwartek)
Konkurs językowy "Nasza polszczyzna" - uczniowie klas I.

21 lutego (piątek)
Dzień Otwartych Drzwi szkoły połączony z Dniem Kariery.

27 lutego (czwartek)
12.30 - XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych.
X Targi Edukacyjne Powiatu Mikołowskiego - uczniowie klas III.

28 lutego (piątek)
Badanie wyników nauczania z języka polskiego w klasach II.

Zajęcia profilaktyczne:

- Depresja (klasy I).
- Podstępne WZW (klasy II).
- Stres (klasy III).»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy