Kwiecień 2018
Szkoła
»Kontakt
5 kwietnia (czwartek)
Miejski etap Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej - uczniowie różnych oddziałów.
Powiatowy turniej badmintona dziewcząt i chłopców.

6 kwietnia (piątek)
Finał Wojewódzkiego Konkursu "Budować przyszłość na fundamentach przeszłości" o indeksy na wybrane kierunki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - uczniowie oddziałów poziomu III.
Powiatowy turniej piłki nożnej chłopców.

10 kwietnia (wtorek)
Udział w prelekcji i spektaklu "Czarnoksiężnik z krainy Oz" w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie - uczniowie oddziałów Ia i IIa.
Wywiadówki dla rodziców uczniów oddziałów I, II, III. Konsultacje z wszystkimi nauczycielami.

11-13 kwietnia (środa-piątek)
Dydaktyczna wycieczka humanistyczna "Zamki krzyżackie" - uczniowie różnych oddziałów.

12 kwietnia (czwartek)
Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej chłopców.

13 kwietnia (piątek)
Zbiórka makulatury dla Stowarzyszenia Pro Animali.

16 kwietnia (poniedziałek)
Wyjazd na Wszechnicę informatyki na Politechnikę Śląską w Gliwicach - uczniowie oddziału Ia.

18 kwietnia (środa)
Warsztaty "Papiery do kariery", prowadzone przez specjalistę z Eurodesku - uczniowie oddziałów III.

19 kwietnia (czwartek)
Wykład "Uroda z kuchennej szafki" - wykorzystanie naturalnych składników w pielęgnacji skóry młodej. - uczniowie oddziału IIId.

20 kwietnia (piątek)
Warsztaty biologiczne z Pałacu Młodzieży - uczniowie oddziału IId.

23 kwietnia (poniedziałek)
"Dzień geografa" na Uniwersytecie Śląskim - uczniowie oddziału IIc.

24 kwietnia (poniedziałek)
14.50 - Konferencja klasyfikacyjna oddziałów poziomu III.
Szkolenie zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących egzamin maturalny.

25 kwietnia (środa)
XI Powiatowy Konkurs Historyczny "Starożytna Grecja" dla gimnazjalistów i uczniów klas VII - gra szkolna.

26 kwietnia (czwartek)
Sesja popularnonaukowa "Zanieczyszczenie powietrza".

27 kwietnia (czwartek)
13.30 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów oddziałów poziomu III.

Zajęcia profilaktyczne:
- "Wybierz życie - pierwszy krok: profilaktyka raka szyjki macicy - (oddziały I).
- Tolerancja - (oddziały II).
- Konstruktywne reagowanie w sytuacjach stresowych - (oddziały III.)


»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy