Czerwiec 2018
Szkoła
»Kontakt
5 czerwca (wtorek)
Warsztaty profilaktyczne nt. radzenia sobie w sytuacji kryzysu, prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych - uczniowie oddziałów II.
16.00 - Spotkanie Rady Szkoły.
17.00 - Wywiadówki dla rodziców uczniów oddziałów I-II. Konsultacje z wszystkimi nauczycielami.

6 czerwca (środa)
Pomoc przy obsłudze spartakiady dla przedszkolaków, organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie - uczniowie różnych oddziałów.

7 czerwca (czwartek)
Przedstawienie pt. "Księżniczka szuka szczęścia" dla uczniów klas pierwszych Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL w Mikołowie w ramach akcji "Jak nie czytam jak czytam".
Zajęcia "Eurowolontariat", prowadzone przez Eurodesk Polska - uczniowie oddziałów I.

8 czerwca (piątek)
Promocja czytelnictwa w szkole w ramach akcji "Jak nie czytam jak czytam".

11 czerwca (poniedziałek)
Przedstawienie pt. "Księżniczka szuka szczęścia" dla dzieci z przedszkola "Kot w butach" w Mikołowie w ramach akcji "Jak nie czytam jak czytam".

11-13 czerwca (poniedziałek-środa)
Udział przedstawicieli szkoły w Zjeździe Szkół im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szkole Podstawowej nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu.

12 czerwca (wtorek)
Zajęcia dydaktyczne w Muzeum Geologicznym w Gliwicach, zwiedzanie Palmiarni - uczniowie oddziału IIc.

14 czerwca (czwartek)
Profilaktyka przedwakacyjna - uszkodzenia rdzenia kręgowego w różnych zdarzeniach losowych - uczniowie różnych oddziałów.
XXVI Turniej Siatkówki dziewcząt z okazji Dni Świętojańskich w Łaziskach Górnych.
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej "Ocena pracy nauczycieli w świetle nowych przepisów".
Posiedzenie Rady Rodziców.

18 czerwca (poniedziałek)
Spotkanie z policją: "Przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc, uzależnienia." - uczniowie różnych oddziałów.

19 czerwca (wtorek)
Konferencja klasyfikacyjna klas I-II.

22 czerwca (wtorek)
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Prace Komisji Rekrutacyjnej przy naborze uczniów do oddziałów pierwszych.

Zajęcia profilaktyczne:

- Bezpieczeństwo w czasie wolnym (oddziały I i II)


»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy