Wrzesień 2017
Szkoła
»Kontakt
4 września (poniedziałek)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

5 września (wtorek)
Apel informacyjny dyrektora szkoły z uczniami oddziału poziomu I.

7-12 września (czwartek-wtorek)
Kiermasz używanych podręczników organizowany przez uczniów oddziału IIc.

8 września (piątek)
Lekcja biblioteczna dla oddziału Id.

11 września (poniedziałek)
Osobliwości świata fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie oddziałów IIIa i IIIb.
Lekcja biblioteczna dla oddziału Ia.

12 września (wtorek)
Salon Maturzystów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie oddziałów IIIa i IIIbe.
12.00 - XIV Mikołowska Powiatowa Kampania "Łańcuch Czystych Serc".
17.00 - Spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów oddziałów poziomu I na sali gimnastycznej, następnie spotkania wychowawców z rodzicami poszczególnych oddziałów.

14 września (czwartek)
9.30 - Rozdanie stypendiów Starosty Powiatu Mikołowskiego.
15.20 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej: zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018.

15 września (piątek)
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla oddziału Id.

18 września (poniedziałek)
Wyjazd do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów - uczniowie różnych oddziałów.
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla oddziału Ibc.

19 września (wtorek)
17.00 - Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów oddziałów poziomu III - informacja na temat egzaminu maturalnego, później spotkania z wychowawcami.
17.00 - Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów oddziałów poziomu II.
17.45 - Spotkanie Rady Rodziców.

21 września (czwartek)
Wykłady z robotyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - uczniowie oddziału IIIb.
Projekt "Lekcje z ZUS" - uczniowie oddziałów I.

między 18-21 września (poniedziałek-czwartek)
Sprzątanie Świata.

23 września (sobota)
Pomoc w obsłudze XV Biegu Mikołowskiego - uczniowie różnych oddziałów.

26 września (wtorek)
Europejski Dzień Języków w szkole.
16.00 - Spotkanie Rady Szkoły

27 września (środa)
Lekcja muzealna "Mroki podświadomości" w Muzeum Historii Katowic - uczniowie oddziału IIIa.

29 września (piątek)
XIX Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego - uczniowie różnych oddziałów.

między 15 a 30 września (termin zostanie ustalony w późniejszym czasie)
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.
Towarzyski turniej piłki nożnej chłopców w ZST w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
Szkolna Liga Lekkoatletyki.
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla oddziału Ia.

Zajęcia profilaktyczne: - Czy potrafisz się uczyć (oddziały I i II)
- Wolontariat (oddziały III)»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»WSO
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Pierwsza pomoc
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Rejs "Pogorią"
»Matura
»Studniówka
»Galeria zdjęć
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Język angielski
»Język rosyjski
»Język francuski
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Matematyka
»Geografia
»Biologia
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy