Styczeń 2019
Szkoła
»Kontakt
4 stycznia (piątek)
Warsztaty profilaktyczne z psychomanipulacji, prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - uczniowie klasy Ib.

8 stycznia (wtorek)
Powiatowe zawody w piłce ręcznej chłopców.
17.00 - Wywiadówki dla rodziców uczniów wszystkich klas.

9 stycznia (środa)
Rejonowe zawody w piłce ręcznej dziewcząt.

10 stycznia (czwartek)
Szkolny etap XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej - uczniowie różnych klas.
Szkolny noworoczny turniej szachowy.

11-12 stycznia (piątek-sobota)
Wyjazd edukacyjny do Warszawy - zwiedzanie miejsc związanych z patronem szkoły - uczniowie różnych klas.

14 stycznia (poniedziałek)
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej: "Budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym".

17 stycznia (czwartek)
Prelekcje nt. dopalaczy, prowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - uczniowie różnych klas.

23 stycznia (środa)
Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I semestrze.

25 stycznia (piątek)
Dzień Maturzysty

26 stycznia (sobota)
19.00 - Studniówka

Zajęcia profilaktyczne:

- Nikotyna a zdrowie (klasy I)
- Podstępne WZW (klasy II)
- Budowanie własnej marki (klasy III)
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy