Listopad 2018
Szkoła
»Kontakt
6 listopada (wtorek)
"NOE" - program z zakresu profilaktyki uzależnień - uczniowie wszystkich klas.
17.00 - Wywiadówki dla rodziców wszystkich oddziałów.

8 listopada (czwartek)
Organizacja przedstawienia słowno-muzycznego w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - uczniowie różnych klas.

11 listopada (niedziela)
Udział przedstawicieli szkoły w uroczystych obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
VII Bieg niepodległości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

13 listopada (wtorek)
Dzień biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - uczniowie różnych klas.

14 listopada (środa)
Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie "Discover Canada" - uczniowie różnych klas.
Konferencja Rady Pedagogicznej "Analiza wyników egzaminu maturalnego 2018".

15 listopada (czwartek)
Spotkanie z naczelnikiem Urzędu Skarbowego - uczniowie klas III.

19, 20, 22 listopada (poniedziałek/wtorek/czwartek)
Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

21 listopada (środa)
Szkolny etap VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy, organizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w ramach umowy partnerskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II - uczniowie klas III.

27 listopada (wtorek)
Szkolny etap Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - uczniowie różnych klas.

29 listopada (czwartek)
Andrzejki w bibliotece.

30 listopada (piątek)
Warsztaty z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie klasy Id.
Od 11.30 - XVI Powiatowy konkurs języków obcych dla szkół gimnazjalnych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski).

II połowa listopada (termin zostanie ustalony w późniejszym czasie)
Nauka bez granic - warsztaty z języka angielskiego.
Powiatowy turniej piłki ręcznej chłopców.

Zajęcia profilaktyczne:

"Znamię! Znam je" - klasy I.
Depresja - klasy II.
Rozmowa kwalifikacyjna - klasy III.
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy