Marzec 2019
Szkoła
»Kontakt
1 marca (piątek)
Wyjazd przedstawicieli szkoły na Wojewódzkie obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Wyjazd na spektakl "Mayday" do Teatru Śląskiego w Katowicach - uczniowie oddziału Ia.

5 marca (wtorek)
Szkolny etap XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX.
Próbny egzamin maturalny z matematyki.

7 marca (czwartek)
Szkolny turniej piłki siatkowej dziewcząt z okazji Dnia kobiet.

11 marca (poniedziałek)
XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane pióro" dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.
Próbny egzamin maturalny z przedmiotów rozszerzonych.

12 marca (wtorek)
Wojewódzki konkurs biologiczny "W świecie roślin i zwierząt" w Katowicach - uczniowie klasy IId.

13 marca (środa)
Szkolny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - uczniowie różnych klas.

14 marca (czwartek)
XI Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Nauki "Co pozostaje w pytaniu, gdy słowa znikają?" - uczniowie różnych klas.
Powiatowy konkurs teatralny "Bezpieczeństwo w sieci" - uczniowie klasy IIId.
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej "Tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym prezentacji multimedialnej, w programie Word Press.

15 marca (piątek)
Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z historii - Edycja IV: "Budować przyszłość na fundamentach przeszłości" i Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z wiedzy o społeczeństwie - Edycja II: "Co nami steruje? O wpływie społecznym" - uczniowie klas IIIa i IIIc.

18 marca (poniedziałek)
IX Powiatowy Konkurs Biologiczno-Ekologiczny "Człowiek i środowisko" dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

19 marca (wtorek)
Gra terenowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Dual "Globalne problemy" w ramach działań projektu "Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim" - uczniowie klasy Ib.

20 marca (środa)
Dzień przedsiębiorczości - praktyki uczniowskie - klasy I.
Wyjazd na dzień otwarty na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - uczniowie różnych klas.

21 marca (czwartek)
Szkolny etap Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" - uczniowie różnych oddziałów.
Warsztaty edukacyjne pt. "Drogowskaz - jak odkryć swój potencjał?", połączone ze spotkaniem z panią Marianną Kucz w ramach projektu "Biblioteka z pasją".

22 marca (piątek)
Miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - uczniowie różnych klas.

27 marca (środa)
Program profilaktyki uzależnień - uczniowie wszystkich klas.

29 marca (piątek)
13.00 - 17.00: Dzień Otwarty Szkoły dla gimnazjalistów.

Zajęcia profilaktyczne:

- "Wybierz życie - pierwszy krok" profilaktyka raka szyjki macicy - klasy I.
- Tolerancja - klasy II.
- Stres - klasy III.


»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas