Luty 2018
Szkoła
»Kontakt
29 stycznia - 9 lutego (poniedziałek-piątek)
Ferie zimowe.

14 lutego (środa)
Walentynki w szkole.

15 lutego (czwartek)
Powiatowe zawody piłki koszykowej dziewcząt i chłopców.

19 lutego (poniedziałek)
X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów.

21 lutego (środa)
Spotkanie nt. doradztwa edukacyjnego związanego z możliwością podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii - uczniowie oddziałów III.
Wyjazd wychowawczo-pedagogiczny do Aresztu Śledczego w Katowicach - uczniowie różnych oddziałów.
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej "Depresja u młodzieży".

22 lutego (czwartek)
III Powiatowy Konkurs Teatralny "Szkoła z przymrużeniem oka", organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie - uczniowie oddziału IId.
Warsztaty "Jak zwiększyć swoje szanse na rozmowie o pracę. Rozmowa kwalifikacyjna." - uczniowie oddziałów maturalnych.

23 lutego (piątek)
Warsztaty laboratoryjne w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu - uczniowie oddziału IId.

26 lutego (wtorek)
Wyjazd na spektakl "Cholonek, czyli dobry Pan Bóg z gliny" do teatru KOREZ w Katowicach - uczniowie oddziałów I.

28 lutego (środa)
Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w szkole.

Zajęcia profilaktyczne:
- Apatia, depresja - oddziały I, II.
- Moje mocne strony - osobowość - oddziały III.
»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy