Listopad 2017
Szkoła
»Kontakt
3 listopada (piątek)
Noc w szkole - uczniowie różnych oddziałów.
Konferencja Rady Pedagogicznej "Analiza wyników egzaminu maturalnego 2017".

7 listopada (wtorek)
XIV Miejski Turniej "Listopadowe Zaduszki Literackie" w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - uczniowie różnych oddziałów.
Wykłady przygotowujące do Olimpiady o Śląsku w Instytucie Badań Regionalnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - uczniowie oddziału IIc.
16.00 - Spotkanie Rady Szkoły.
17.00 - Wywiadówki dla rodziców wszystkich oddziałów.

9 listopada (czwartek)
Galeria podróżnicza w MDK w Mikołowie - uczniowie różnych oddziałów.
Mistrzostwa szkoły w badmintonie dziewcząt i chłopców.

10 listopada (piątek)
Szkolna gra historyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Spektakl "Terror" w Teatrze Śląskim w Katowicach - uczniowie oddziału IIIa.

11 listopada (sobota)
Udział przedstawicieli szkoły w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości na terenie miasta.
VI Bieg niepodległości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

13 listopada (poniedziałek)
Spotkanie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - uczniowie różnych oddziałów.

15 listopada (środa)
Zajęcia warsztatowe "Decoupage" w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie - uczniowie różnych oddziałów.

17 listopada (piątek)
Warsztaty z chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie oddziału IId.

18 listopada (sobota)
X Jesień z badmintonem.

20 listopada (poniedziałek)
Próbny egzamin maturalny z języka polskiego.

21 listopada (wtorek)
Próbny egzamin maturalny z języka obcego.
Program profilaktyczny "Tort szczęścia", prowadzony przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii - uczniowie oddziałów Id, IIa, IIc.

23 listopada (czwartek)
Próbny egzamin maturalny z matematyki.

25 listopada (piątek)
Od 12.30 - XV Powiatowy konkurs języków obcych dla szkół gimnazjalnych (j. angielski, j. niemiecki).

27 listopada (poniedziałek)
Szkolny etap Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - uczniowie różnych oddziałów.

28 listopada (wtorek)
Wykłady z biologii w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie oddziału IId.

29 listopada (środa)
Szkolny konkurs wiedzy o patronie "Ucieczka rotmistrza z Auschwitz".

30 listopada (czwartek)
Andrzejkowe zabawy - impreza organizowana przez samorząd szkolny.

pomiędzy 14 a 30 listopada (data zostanie wyznaczona w późniejszym terminie)
Wyjazd do Planetarium Śląskiego - uczniowie różnych oddziałów.

Zajęcia profilaktyczne:
- Wolontariat - oddziały I, II.
- Budowanie własnej marki, wizerunku - oddziały III.»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Składanie wniosków
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy