Marzec 2020
Szkoła
»Kontakt
1 marca (niedziela)
Wykład multimedialny o rotmistrzu Witoldzie Pileckim w MDK w Łaziskach Górnych z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

2 marca (poniedziałek)
Święto Patrona Szkoły - prelekcja i quiz o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

3 marca (wtorek)
Konkurs języka angielskiego FOX 2020 - uczniowie z różnych klas.
Wyjazd dydaktyczny do Palmiarni w Gliwicach - uczniowie klas 1d i 2d.

4 marca (środa)
XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Złamane pióro" dla uczniów szkół podstawowych.
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Galileo" - uczniowie z klas 1.

5 marca (czwartek)
Szkolny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - uczniowie różnych klas.
Warsztaty poszerzające wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych dla finalistów Olimpiady organizowane przez ZUS w Rybniku.

6 marca (piątek)
Warsztaty laboratoryjne z chemii "Wodór i litowce" w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie klasy 1d.
Wyjazd dydaktyczny do Muzeum Historii Komputerów w Katowicach - klasy 2c i 3c.
Powiatowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt.

9 - 11 marca (poniedziałek - środa)
Rekolekcje wielkopostne.
Szkolenia Rady Pedagogicznej:
9 marca br. - "Bezpieczeństwo w sieci i nie tylko. Praktyczne aspekty RODO"
10 marca br. - "Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów"
11 marca br. - "Pierwsza pomoc przedmedyczna" (szkolenie praktyczne).

13 marca (piątek)
XII Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Nauki Mikołów 2020 - udział wybranych uczniów z klasy 1b4.
Wyjazd dydaktyczny do Muzeum Śląskiego w Katowicach - uczniowie klasy 1c4.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej - uczniowie z różnych klas.

16 marca (poniedziałek)
Powiatowy konkurs informatyczny "GIMKOMP" dla uczniów szkół podstawowych.

17 marca (wtorek)
Powiatowe zawody w piłce nożnej dziewcząt.
Udział uczniów z klasy 3d w Dniu Otwartym Policealnej Szkoły Medycznej Województwa Śląskiego w Zabrzu.

18 marca (środa)
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Fizyki - uczniowie z klas 1.

19 marca (czwartek)
Szkolny etap Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" - uczniowie z różnych klas.
Dzień Matematyki w szkole.
Warsztaty laboratoryjne z biologii "Tkanki zwierzęce" i "Narządy zmysłów" w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie klasy 3d.

20 marca (piątek)
Udział uczniów w konferencji z okazji Światowego Dnia Wody - uczniowie klasy 2b.
Spotkanie z Panem Jackiem Wąsińskim z Leśnego Pogotowia w Mikołowie w ramach projektu SLOW-ECO - uczniowie z różnych klas.
Finał Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych - uczennice z klas 1ab i 1d.

24 marca (wtorek)
Wojewódzki konkurs biologiczny "W świecie roślin i zwierząt" w Pałacu Młodzieży w Katowicach - uczniowie z klasy 2d i 3d.

25 marca (środa)
Konkurs "Fizyka widziana okiem Artysty…" - udział uczniów z klasy 2a.
Wywiadówki dla rodziców uczniów klas III i konsultacje ogólne z wszystkimi nauczycielami dla klas I-III.

27 marca (piątek)
Badanie wyników nauczania z matematyki dla uczniów klas III.

Zajęcia profilaktyczne:

- kl. I - Wolontariat
- kl. II - Agresja i przemoc
- kl. III - Planowanie ścieżki kariery zawodowej
We wszystkich klasach realizowane są zajęcia z profilaktyki nowotworów skóry "Czerniak"


»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
»Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Powiatowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
»Rodzaje klas
»kwestionariusz osobowy