Cyberbezpieczeństwo
Szkoła
»Kontakt


20 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się koncert "Młode talenty", w którym uczestniczyła młodzież naszej szkoły oraz zaproszona młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z nauczycielami. Podczas koncertu uczniowie prezentują swoje talenty z różnych dziedzin, np.: plastyczne, fotograficzne, taneczne i filmowe. W trakcie imprezy zostały wyświetlone filmy i spoty radiowe, które zostały zgłoszone do konkursu "Reaguj w sieci", następnie jury wyłoniło zwycięzców i wręczyło nagrody.

Poniżej znajdują się linki do prac uczniów:
Kategoria reklama telewizyjna:Kategoria spot radiowy:
klasa 2a klasa 2d
klasa 2d klasa 2a
klasa 1bc klasa 1bc


VIII Powiatowy Konkurs Informatyczny GIMKOMP


Konkurs był skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej z powiatu mikołowskiego. Uczniowie mięli za zadanie wykonać prezentację multimedialną na temat "Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu". Na konkurs wypłynęło 16 prac, z których zostały wybrane 3 najlepsze. Jury oceniało prezentacje pod względem merytorycznym i technicznym. Najlepsze prace prezentowały temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzowały się oryginalnym ujęciem tematu.
Najlepsze prezentacje:

I miejsce zajęła Martyna Mitek ze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie.
Opiekunem była Pani Julita Juszczyk. Prezentacja

II miejsce zajęła Dominika Sacawa ze Szkoła Podstawowa nr 2 w Łaziskach Górnych.
Opiekunem był Pan Michał Oczadły. Prezentacja

III miejsce zajęła Julia Goszczycka z Zespół Szkolno-Przedszkolny - Oddziały Gimnazjalne w Ornontowicach.
Opiekunem była Pani Lucyna Piechoczek - Niezgoda. PrezentacjaW związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie udostępniamy Państwu następujące poradniki i materiały tematyczne:

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część I

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część II

Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska.

Bezpieczny Internet krok po kroku.


Ponadto więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach:

www.dyżurnet.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Harmonogram
15 minutowych
konsultacji nauczycieli
»Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas