Cyberbezpieczeństwo
Szkoła
»Kontakt
W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie udostępniamy Państwu następujące poradniki i materiały tematyczne:

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część I

Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część II

Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska.

Bezpieczny Internet krok po kroku.


Ponadto więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach:

www.dyżurnet.pl

www.akademia.nask.pl

www.kursor.edukator.pl

www.cyfrowobezpieczni.pl

www.cybernauci.edu.pl

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
Rodzice
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
»Regulamin rekrutacji
»Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
»Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje oddziałów
»Kwestionariusz osobowy