Certyfikaty
Szkoła
»Kontakt
  • Certyfikat uczestnictwa w rajdzie miejskim o nazwie IV Mikołowskie Wędrówki Literackie 2017 r.

  • Certyfikat SZKOŁY Z ŻYCIEM za organizację akcji "Komórkomania" 2016 r.

  • Certyfikat za udział w kampanii profilaktycznej Psychoterapia = Szansa 2014 r.

  • Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki 2013 r.

  • Certyfikat Lidera Szkoły Nowych Technologii 2012 r.

  • Certyfikat "Szkoła z gallopem" 2011 r.

  • Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" 2011 r.

  • Certyfikat Uczestnictwa za udział II LO w Akcji EkoECO oraz promowanie proekologicznych zachowań 2010 r.

  • Certyfikat uczestnictwa w projekcie "Moja firma w mojej gminie" 2008-2012 r.

»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas