Biologia
Szkoła
»Kontakt
W ramach podpisanej w tym roku umowy o współpracę uczniowie z oddziału 2d (o profilu biologiczno-chemicznym) II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie w dniu 23 lutego 2018 r. uczestniczyli w zajęciach praktycznych w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. Wielkim zaskoczeniem dla uczniów było to, że jak sami stwierdzili, nie była to kolejna nudna szkoła, która proponuje tylko wykłady. To było coś całkiem odmiennego. O swoich wrażeniach opowiada uczennica II d - Wiktoria Oleś Więcej... Zdjęcia


Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.
Nasza szkoła podpisała umowę o współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w ramach programu „Uniwersytet Licealisty”, co daje możliwość naszym uczniom sprawdzenia swojej wiedzy i brania udziału w rekrutacji do w/w programu. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty) to propozycja przygotowana z myślą o licealistach, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach medycznych lub farmaceutycznych. Idea zrodziła się w październiku 2015r. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach. Trzeci etap Konkursu odbywa się w Uczelni pod nazwą „Uniwersytet Licealisty”. Słuchacze otrzymują indeksy podczas inauguracji roku akademickiego UL. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych na wybranych Katedrach. Wykładowcy pomagają rozwijać pasje i zainteresowania, wskazują możliwe drogi rozwoju i udzielają w przystępny sposób odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania. Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na kierunkach medycznych i farmaceutycznych ŚUM w Katowicach. (więcej na stronie http://sum.edu.pl/kandydat/uniwersytet-licealisty).


Zwiedzanie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Co roku uczniowie z oddziałów z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii mają okazję zobaczyć najnowocześniejsze w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ŚUM w Katowicach, w którym kształcą się studenci kierunków medycznych.
Symulatory pacjenta pozwalają połączyć zdobytą wiedzę i umiejętności studentów w symulowanej sytuacji klinicznej, nieraz pod wpływem stresu i presji czasu. Uczą wdrażania procedur postępowania, pracy w zespole, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta. Nasi uczniowie zobaczyli m. in. audiowizualny stół, gdzie można było przeprowadzić "bezkrwawą" sekcję zwłok oraz zapoznać się z autentycznymi zdjęciami tomograficznymi i z rezonansu magnetycznego tkanek i narządów, na podstawie których próbowaliśmy ocenić stan zdrowia pacjenta. Następnie zwiedzili salę operacyjną, w której przyszli anestezjolodzy ćwiczą przygotowanie do znieczulenia ogólnego na specjalnym symulatorze pacjenta, który reaguje na podawane leki. W sali pooperacyjnej młodzież zobaczyła najnowocześniejsze symulatory pacjentów dorosłych, dzieci, a nawet noworodków, które zachowują realizm szczegółów budowy anatomicznej i mogą wykazywać oznaki życia, takie jak słyszalny, wyczuwalny i widzialny (unoszenie klatki piersiowej) oddech, tętno, odgłosy pracy serca, szerokość i reakcja źrenic na światło, pocenie się, krwawienie, drgawki, wymioty itp. Kolejnym punktem wycieczki był film instruktażowy dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy i poznanie wyposażenia specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego. Na koniec zobaczyliśmy multimedialną salę wykładowo-ćwiczeniową wyposażoną w stanowiska komputerowe z monitorami LCD w technologii wyświetlania obrazu 3D, gdzie zaprezentowano nam fragmenty filmów dydaktycznych.


Współpraca ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie-Mokrem.
Nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i terenowych, m. in. na temat „Bioróżnorodność Śląska”.


Współpraca z Pałacem Młodzieży w Katowicach.
Młodzież II LO ma okazję rozwijać swoje zainteresowania regularnie uczestnicząc w wykładach biologicznych i w warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez Pracownię Biologii i Edukacji Ekologicznej.


Bierzemy udział w licznych konkursach i olimpiadach m.in. w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej, w Wojewódzkim Konkursie Biologicznym „W świecie organizmów żywych”.


Maturzysto,
jeśli chcesz poćwiczyć rozwiazywanie zadań z biologii możesz skorzystać z poniższych linków:
https://biologhelp.com/matura
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/


Uczniowie oddziałów Id i IId wzięli udział w zajęciach na temat "Bioróżnorodność", które odbyły się w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Zdjęcia


W piątek 4 marca 2016 r. uczniowie oddziału II d brali udział w dwóch warsztatach laboratoryjnych: “Wykrywanie cukrów” i “Komórka – budowa i funkcje”, organizowanych przez Pracownię Biologiczną Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zdjęcia


Program "Mam Haka Na Raka"


To już VII edycja ogólnopolskiego programu "Mam Haka Na Raka", w którym po raz kolejny bierze udział młodzież naszego liceum. W tym roku zajmujemy się profilaktyką nowotworów układu limfatycznego człowieka, spośród których najczęstszym jest chłoniak.

W skład naszego zespołu wchodzą uczennice z klasy II d:

- Aneta Gehfeld - lider
- Agnieszka Gabryś
- Marta Spyra
- Klaudia Grzegorzyca
- Julita Podżorska

Do najważniejszych działań jakie do tej pory przeprowadziliśmy należały:

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat nowotworów układu limfatycznego.
2. Przeprowadzenie lekcji dla swoich rówieśników z wykorzystaniem w/w prezentacji.
3. Przeprowadzenie wykładu na sali gimnastycznej dla uczniów różnych klas (15.01.2014r.). Zdjęcia
4. Zebranie podpisów od osób, które zadeklarowały, że zachęcą przynajmniej 1 osobę do przeprowadzenia badań profilaktycznych.
5. Opracowanie, wykonanie i rozprowadzanie ulotek informacyjnych na temat profilaktyki chłoniaka.
6. Przeprowadzenie szkolnego kiermaszu słodkości połączonego z akcją profilaktyczną nowotworów układu limfatycznego. Zdjęcia
7. Założenie strony internetowej poświęconej profilaktyce chłoniaka.
8. Zorganizowanie "marszu zdrowia" i happeningu na mikołowskim rynku w ramach "Dnia Hakowicza" 04 lutego br., w którym wzięli udział m.in. uczniowie klas III c i II d. Zdjęcia


Wycieczka do Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach


30 września 2013 r. uczniowie klas II d i III d (z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii) zwiedzili najnowocześniejsze w Polsce, a nawet w Europie, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Obiekt ten przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przygotowani teoretycznie mają możliwość ćwiczeń praktycznych na fantomach i modelach szkoleniowych. Symulatory pacjenta pozwalają połączyć zdobytą wiedzę i umiejętności studentów w symulowanej sytuacji klinicznej, nieraz pod wpływem stresu i presji czasu. Uczą wdrażania procedur postępowania, pracy w zespole, prowadzenia wywiadu, właściwej komunikacji z personelem, pacjentem i rodziną pacjenta.

Nasi uczniowie zobaczyli m. in. audiowizualny stół, gdzie można było przeprowadzić "bezkrwawą" sekcję zwłok oraz zapoznać się z autentycznymi zdjęciami tomograficznymi i z rezonansu magnetycznego tkanek i narządów, na podstawie których próbowaliśmy ocenić stan zdrowia pacjenta.

Następnie zwiedziliśmy salę operacyjną, w której przyszli anestezjolodzy ćwiczą przygotowanie do znieczulenia ogólnego na specjalnym symulatorze pacjenta, który reaguje na podawane leki.

W sali pooperacyjnej młodzież zobaczyła najnowocześniejsze symulatory pacjentów dorosłych, dzieci, a nawet noworodków, które zachowują realizm szczegółów budowy anatomicznej i mogą wykazywać oznaki życia, takie jak słyszalny, wyczuwalny i widzialny (unoszenie klatki piersiowej) oddech, tętno, odgłosy pracy serca, szerokość i reakcja źrenic na światło, pocenie się, krwawienie, drgawki, wymioty itp. oraz mogą mówić.

Kolejnym punktem naszej wycieczki był film instruktażowy dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy i poznanie wyposażenia specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego.

Na koniec zobaczyliśmy multimedialną salę wykładowo-ćwiczeniową wyposażoną w stanowiska komputerowe z monitorami LCD w technologii wyświetlania obrazu 3D, gdzie zaprezentowano nam fragmenty filmów dydaktycznych.

Po zakończeniu wycieczki wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem możliwości dydaktycznych i wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach.

Zapraszamy do galerii zdjęćWycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego


28 maja 2013 r. uczniowie klas I a, I b i I e wzięli udział w warsztatach laboratoryjnych z cyklu "Rośliny i klimat" w Centrum Edukacji Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - Mokrem. Podczas zajęć z mikroskopami mieli okazję samodzielnego sporządzania preparatów mikroskopowych m. in. - z chusteczki higienicznej, gdzie można było zaobserwować ułożenie włókien, cewek i naczyń wiązki przewodzącej,
- z ogórka - obserwacja chloroplastów,
- z ziemniaka i banana - obserwacja ziaren skrobi po wybarwieniu płynem Lugola,
- z gruszki - obserwacja komórek kamiennych (sklereidów).
Uczniowie dowiedzieli się również wielu ciekawostek na temat przypraw używanych w naszej kuchni, takich jak pieprz, wanilia, cynamon, anyż i szafran, skąd pochodzą, jaką są częścią rośliny oraz do czego można je wykorzystać. Po warsztatach laboratoryjnych młodzież wysłuchała prelekcji na temat roli ogrodów botanicznych w ochronie bioróżnorodności oraz na zakończenie, w ramach zabawy i wzajemnej rywalizacji, uczniowie wzięli udział w kalamburach ekologicznych o alternatywnych źródłach energii. Szkoda tylko, że pogoda nam nie dopisała i nie mogliśmy pospacerować po terenie Ogrodu Botanicznego, ale z pewnością tam wrócimy:

Zapraszamy do galerii zdjęćProgram "Mam Haka Na Raka"

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła już do VI edycji ogólnopolskiego programu "Mam Haka Na Raka", który ma na celu propagowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych poprzez edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych.

Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i realizowany jest równolegle do roku szkolnego w sposób cykliczny.

Każda z edycji poświęcona jest innemu nowotworowi:

I edycja - profilaktyka raka piersi
II edycja - profilaktyka raka szyjki macicy
III edycja - profilaktyka raka prostaty
IV edycja - profilaktyka raka płuc
V edycja - profilaktyka raka jelita grubego
i obecna VI edycja to profilaktyka raka skóry, a w szczególności czerniaka.

W skład naszego zespołu wchodzą uczennice klasy II c:

- Anna Ogierman - lider
- Sonia Kuczeńska
- Karolina Spruch
- Klaudia Moćko
- Dominika Ciupidro

Do najważniejszych działań jakie do tej pory przeprowadziliśmy należały:

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat nowotworów skóry.
2. Przeprowadzenie lekcji dla swoich rówieśników z wykorzystaniem w/w prezentacji.
3. Przeprowadzenie wykładu na sali gimnastycznej dla uczniów klas Id, Ic, IIde i IIc (06.02.2013r.).
4. Zebranie podpisów od osób, które zadeklarowały, że zachęcą przynajmniej 1 osobę do przeprowadzenia badań profilaktycznych.
5. Współpraca z mediami (m.in. stworzenie bloga i strony na Facebooku).
6. Opracowanie, wykonanie i rozprowadzanie ulotek informacyjnych na temat profilaktyki raka skóry.
7. Przeprowadzenie szkolnego kiermaszu połączonego z akcją profilaktyczną nowotworów skóry.
8. Współpraca z przychodniami dermatologicznymi i aptekami na terenie Mikołowa - pozostawienie ulotek.
9. Zorganizowanie marszu i happeningu na mikołowskim rynku w ramach "Dnia Hakowicza" 04 lutego br., w którym wzięli udział m.in. uczniowie klas IIc i IIde.

Zapraszamy na naszego bloga: www.mamhakanaraka95.blogspot.com»Patron szkoły
»Aktualności
»Dodatkowe dni wolne
»Harmonogram pracy
»Kronika
»Statut Szkoły
»Kadra nauczycielska
»Pedagog szkolny
»Psycholog
»Biblioteka
»Samorząd uczniowski
»Zestaw podręczników
»Projekty
»Certyfikaty
»Dojazd
»Cyberbezpieczeństwo
Uczniowie
»Plan lekcji
»Zastępstwa
»Osiągnięcia uczniów
»Zajęcia pozalekcyjne
»Sesje popularno-naukowe
»Młode talenty
»Gazetka "Kornik"
»Klub Europejski
»Festiwal Nauki
»Matura
»Stypendium Starosty Mikołowskiego - regulamin
Rodzice
»Program
"Dobry Start"
»RODO
»Dziennik elektroniczny
»Procedury bezpieczeństwa
»Warunki ubezpieczenia NNW uczniów
»Spotkania z rodzicami
»Konsultacje
»Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
»Numer konta
Rady Rodziców
»Duplikat legitymacji
»1% podatku - numer konta
Strony przedmiotowe
»Sport
»Język polski
»Języki obce
»Podstawy przedsiębiorczości
»Historia
»Geografia
»Biologia
»Edukacja dla bezpieczeństwa
Rekrutacja
Dla absolwentów gimnazjum
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas
Dla absolwentów szkół podstawowych
»Warunki i tryb przyjmowania do klas pierwszych
»Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty (harmonogram rekrutacji)
»Rodzaje klas