Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Pragniemy poinformować, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Pieniądze otrzymane z tego programu przyczynią się do rozwijania zainteresowań poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży – zakup nowości wydawniczych.

W ramach tego zadania szkoła zobowiązana jest do zorganizowania:

– co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
– zapoznać rodziców z pozytywnem wpływem czytania na rozwój dzieci i młodzieży,
– zrealizowania co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki,
– dostosowania organizacji pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i wakacji.

Zachęcamy uczniów do podawania propozycji, jakie książki chcieli by znaleźć w naszej bibliotece.